Privacyverklaring

CJ Recruiting, gevestigd aan de Schuttersweg 18, 1217 PZ te Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

 • CJ Recruiting, Schuttersweg 18, 1217 PZ Hilversum
 • C.J. Jorissen is Functionaris Gegevensbescherming
 • Bereikbaar via cjorissen@cjrecruiting.nl of op +316 23 95 34 84

Persoonsgegevens die wij verwerken

CJ Recruiting verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens zoals uw CV of informatie die via e-mail en/of telefonisch heeft verstrekt

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CJ Recruiting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Wij vragen uw CV om een passende functie te kunnen selecteren
 • Wij sturen uw CV door naar geïnteresseerde instellingen
 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het factureren van de instelling
 • Wij kunnen u bereiken indien dit nodig is

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

CJ Recruiting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij verwijderen uw CV nadat wij twee jaar geen contact hebben gehad. We behouden uw naam, e-mail en telefoongegevens zodat wij u later kunnen benaderen voor passende functies.

Delen van persoonsgegevens met derden

CJ Recruiting deelt uitsluitend uw gegevens met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

CJ Recruiting gebruikt alleen cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en anonieme statistieken. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor het delen van uw persoonsgegevens met instellingen in te trekken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door CJ Recruiting. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens sturen naar cjorissen@cjrecruiting.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CJ Recruiting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en zorgt voor een goede beveiliging van uw persoonsgegevens om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via cjorissen@cjrecruiting.nl.